Spectrum Huisartsenpraktijk

ADHD

Kinderen of volwassenen met ADHD of ADD hebben last van aandacht- en concentratieproblemen. Ook impulsief, roekeloos gedrag en hyperactiviteit (onrust) staan op de voorgrond. Er is moeite met het plannen en organiseren van het dagelijks leven. Prestaties op school of op het werk kunnen hier ernstig onder lijden. Daarnaast gaat ADHD nogal eens gepaard met angst en somberheid.

Steeds meer kinderen en volwassenen krijgen de diagnose ADHD of ADD. Onderzoek laat zien dat bij ongeveer 5% (1 op de 20) kinderen en 2,5% (1 op de 40) volwassenen deze diagnose wordt gesteld.

In ons centrum hebben we de kennis en ervaring in huis om kinderen (en volwassenen) met ADHD te onderzoeken en te begeleiden. Hierbij is meer mogelijk dan medicatie en er zijn al genoeg instanties die ADHD vooral als een probleem zien. In ons centrum kijken we juist naar mogelijkheden. Kinderen met ADHD zijn niet alleen druk, zij zijn vaak heel sociaal, humoristisch, creatief en hebben veel mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk zelf grip te krijgen op het overactieve brein.

Diagnostiek

Het stellen van de juiste diagnose vereist veel aandacht en ervaring. Gesprekken met het (uw) kind en de ouders, of met de volwassene met mogelijk ADHD zijn noodzakelijk. Maar ook overleg met school en een uitgebreid psychologisch onderzoek zijn van groot belang. De diagnose ADHD wordt maar al te vaak onterecht gesteld hetgeen veel vervelende consequenties kan hebben.

In Spectrum Medisch Centrum werken wij samen met Educare. Hier werken ervare orthopedagogen die kunnen helpen bij het onderzoek en begeleiding van kinderen (en ook volwassenen) met ADHD. Educare zal na een zorgvuldig onderzoek de diagnose stellen waarna een behandel- en begeleidingstraject wordt besproken. Ook is mw Buikema, praktijkondersteuner jeugd vanuit de gemeente werkzaam in onze praktijk.

Behandeling

Indien het nodig is medicatie te gebruiken voor ADHD kan het instellen hierop met de bijbehorende controles prima in ons centrum worden gedaan. Huisarts Rob Arts is sinds een aantal jaren actief in het begeleiden van kinderen en volwassenen met ADHD. Hij heeft hiervoor diverse scholingen gevolgd samen met kinder- en jeugdpsychiaters en zodoende bijzondere affiniteit gekregen met deze problematiek. Sinds begin 2021 is hij kaderhuisarts GGZ wat betekent dat hij gespecialiseerd in GGZ problematiek. Hiermee kan hij zich binnen ons centrum maar ook in de hele regio Drenthe inzetten voor verbetering van de zorg voor kinderen en volwassene met psychische problemen.

Door ook de nauwe samenwerking met Educare kan de zorg voor kinderen en volwassenen met ADHD optimaal worden georganiseerd.

POH-GGZ jeugd

In Spectrum werkt de mw Akkeline Buikema. Zij is POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ) gericht op het begeleiden van kinderen en jongeren met psychische problemen. Uiteraard heeft zij kennis en ervaring met ADHD en ADD. Indien gewenst kan zij vanuit de praktijk begeleiding bieden aan uw kind, maar ook aan u als ouders. Praktische tips en adviezen kunnen sterk bijdragen aan het slagen van de behandeling.

Psychiater

De praktijk van NL-Psy is gevestigd binnen Spectrum Medisch Centrum. Aan NL-Psy verbonden is een kinder- en jeugdpsychiater, de hr Pieter Raap. Als het nodig is kan hij advies geven over behandeling, medicatie en hij kan zo nodig, op verwijzing van de huisarts, patiënten in Spectrum zien. Het is mogelijk dat uw huisarts bij dit gesprek aanwezig is.