Spectrum Huisartsenpraktijk

v.l.n.r. Bart van den Dolder (lid), Raoul van Oosterwijck (inmiddels vertrokken wegens andere werkkring), Tea Hoevenberg (voorzitter), Jacob Boorsma (lid), Monique Hoogvliet (secretaris)

CLIËNTENRAAD
Huisartsenpraktijk Spectrum

Sinds juli 2023 heeft huisartsenpraktijk Spectrum een cliëntenraad. Dat is een soort
‘adviesraad’ die momenteel bestaat uit vier cliënten van huisartsenpraktijk
Spectrum. De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de patiënten van
huisartsenpraktijk Spectrum. De raad denkt mee over nieuwe ontwikkelingen en
brengt signalen die binnenkomen onder de aandacht van de huisartsenpraktijk.

Invloed
De cliëntenraad heeft invloed op het (nieuwe) beleid. Wettelijk is vastgelegd dat bepaalde
plannen en besluiten eerst worden besproken met de cliëntenraad. De
cliëntenraad moet daar dan over adviseren of ermee instemmen, voordat een
besluit wordt uitgevoerd. De cliëntenraad zal voorstellen steeds zorgvuldig
bespreken. De belangen van de patiënten staan daarbij centraal.

Wat doet de cliëntenraad?
Het is belangrijk dat een patiënt goede zorg krijgt. Ook moet een patiënt zich zo
veel mogelijk op zijn gemak en gehoord voelen. Daarom hoort de raad ook graag
van u hoe u de zorg ervaart. Bijvoorbeeld: Bent u vriendelijk te woord gestaan?
Voelt u zich begrepen en bediend?  Kreeg u duidelijke informatie van de
dokter? Is de bewegwijzering duidelijk?

Wat doet de cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is er voor het gemeenschappelijke belang van alle cliënten. Het gaat dus niet
om de situatie van één patiënt. Heeft u een persoonlijke klacht? Dan kunt u
daarvoor het klachtenformulier op de website invullen.

Contact en reacties
Om zijn rol goed te kunnen vervullen, vindt de cliëntenraad het heel belangrijk om te weten hoe
u de zorg van huisartsenpraktijk Spectrum ervaart. Heeft u vragen of
opmerkingen? U kunt de raad een e-mail sturen met uw reactie en ideeën. Uw naam
en contactgegevens zijn alleen nodig als u een reactie wilt ontvangen.

U kunt de cliëntenraad per email bereiken via cliëntenraad@spectrummedischcentrum.nl