Spectrum Huisartsenpraktijk

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

De medewerkers van huisartsenpraktijk Spectrum willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als u een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, kan dit mondeling of schriftelijk bij de betrokkene of diens leidinggevende. Samen proberen we dan tot een bevredigende oplossing te komen.

U kunt u klacht digitaal indienen door het invullen van het klachtenformulier (link naar bijlage) en ontvangt een ontvangstbevestiging waarna de betrokken zorgverlener contact met u zal opnemen.

Klachtenfunctionaris
Komt u er met betrokken medewerker of diens leidinggevende niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De Klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen.

Geschillencommissie
Is de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij een geschillencommissie. Die doet een uitspraak over uw klacht.

Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen. Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

Kosten
Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op de vermelde websites hieronder.

Adressen en contactgegevens
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

www.skge.nl
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088-0229100
Mail: info@skge.nl