Spectrum Huisartsenpraktijk

Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch

U kunt de praktijk elke dag bellen van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0522-745678. Ons telefoonsysteem is zo ingericht dat u niet hoeft te wachten als u belt.

Afspraak maken

Er zijn dagelijks spreekuren op afspraak. U kunt hiervoor online een afspraak maken of u belt met de assistente.

Huisbezoek

U kunt via de assistente (tel: 0522-745678) vragen om een huisbezoek.

Spoedgeval

Bij spoed belt u: 0522-745678 optie 1. Bij levensbedreigende spoed belt u 112.

In het weekend

Tijdens werkdagen na 17.00 uur en voor 8.00 uur alsmede in het weekend belt u met de huisartsenpost: 0900-1120112.

Kwaliteit

Wij proberen dagelijks goede zorg te leveren en betrokken te blijven bij het lot van onze patiënten.

Webdiensten

U kunt via onze website online zaken regelen met de praktijk.

Beleid en Jaarplan

In ons beleidsplan staat wat onze visie en missie is. In het jaarplan kijken we terug op het verloop van het afgelopen jaar.


Ruime openingstijden

Spectrum Huisartsenpraktijk is een enthousiaste en dynamische praktijk. Sinds 1 juni 2016 zijn wij samen met een ruim aantal andere zorgdisciplines gehuisvest in een modern medisch centrum aan de Schoolstraat 4 in Meppel. Het verlenen van service en goede zorg aan u staan bij ons hoog in het vaandel. 

Telefonisch goed bereikbaar

Wij vinden het belangrijk om telefonisch gemakkelijk en snel bereikbaar te zijn. Daarom hebben wij een bijzonder telefoonsysteem waarbij u bij drukte de keus kunt maken om door ons te worden teruggebeld. En dat op een tijdstip waarop het u uitkomt!
Ook kunt u via onze website veel zaken online regelen met de praktijk, zoals het aanvragen van een email-consult, online een afspraak maken op het spreekuur, een samenvatting van uw eigen medisch dossier inzien of uw herhaalmedicatie aanvragen.
U doet dit via MGN (MijnGezondheid.net). Uiteraard kunt u ervan verzekerd zijn dat MGN voldoet aan alle criteria voor veiligheid en privacy.

Wanneer u zich inschrijft zullen wij u automatisch bij MGN aanmelden. Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd of u hiermee akkoord gaat. Om digitaal met onze praktijk te kunnen communiceren hebben wij uw mobiele telefoonnummer nodig.

Thuiszorg

Met onze praktijk bieden wij (als eerste in Nederland) zelf thuiszorg aan: “de Wijkzorg“. Dit biedt snelle, betrouwbare en vooral persoonlijke zorg in uw thuissituatie. De huisarts en de wijkverpleegkundigen kennen elkaar goed en werken nauw met elkaar samen. Er is gemakkelijk onderling overleg zodat wij kunnen inspelen op veranderingen in uw situatie. Zo kunnen wij heel snel dingen voor u organiseren als dat nodig is.

Om zorg te kunnen ontvangen van “de Wijkzorg”  is een lidmaatschap niet nodig.

Positieve gezondheid

Binnen onze praktijk en het hele Spectrum Medisch Centrum werken wij volgens de principes van ‘Positieve Gezondheid’ Hierbij gaan wij uit van uw kracht en zien gezondheid als uw vermogen om u aan te passen aan veranderende omstandigheden. Een nieuw concept wat wij in ons land in de praktijk toepassen.

Gespecialiseerde zorg

We zijn voortdurend bezig mee uitbreiding van ons zorgaanbod. Zo werken we bijvoorbeeld met eigen sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (POH-GGZ) en praktijkondersteuners voor de zorg voor mensen met astma, COPD en diabetes. We hebben een eigen bloedprikservice, verrichten zelf echografie en diverse andere aanvullende onderzoeken in de praktijk. Samen met andere, in het centrum aanwezige disciplines houden wij bijzondere spreekuren. Dit doen we omdat dit er voor zorgt dat u snel en dichtbij zoveel als mogelijk uw zorg kunt ontvangen. Dat is prettig, laagdrempelig en het bespaart u kosten uit uw eigen risico.

Artsenkeuze

U kunt bij ons kiezen tussen zowel vrouwelijke als mannelijke artsen. Elk van ons bezit naast de reguliere kennis en kunde eigen specialiteiten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de zorg die wij leveren en voorkomt dit dat u onnodig naar het ziekenhuis wordt verwezen.

Pluspraktijk

Wij proberen dagelijks goede zorg te leveren en betrokken te blijven bij het lot van onze patiënten. Kwaliteit is voor ons, naast het verlenen van goede service, een echt speerpunt. De zorgverzekeraars hebben ons, vanwege deze focus op kwaliteit, als Pluspraktijk aangemerkt. Daarnaast zijn wij door het Nederlands Huisartsen Genootschap als praktijk geaccrediteerd. Ook werken we met een patiëntenpanel zodat vraag en aanbod steeds weer op elkaar afgestemd worden. In het patiënten panel geven patiënten ons feedback over ons eigen functioneren.

Tijdens vakantie, ziekte of nascholing wordt door onze eigen artsen voor u waargenomen. U hoeft dus bijvoorbeeld tijdens vakanties geen contact op te nemen met een andere praktijk. Tevens wordt u tijdens vakanties gewoon voor alle lopende problemen en klachten geholpen. Wachten tot uw `eigen huisarts weer terug is van vakantie` is bij ons niet meer nodig.