Als huisartsen zijn wij breed opgeleid en kunnen wij hulp bieden op allerlei gebieden. Onderzoeken of behandelingen waarvoor u bij andere praktijken naar het ziekenhuis wordt verwezen doen wij in onze praktijk gewoon zelf.

Daardoor zorgen wij dat u snel de juiste hulp krijgt met ook nog eens minder kosten voor u zelf. Immers, de zorg die wij u bieden binnen de huisartspraktijk valt buiten uw eigen risico en kost u dus niets.

Wij werken nauw met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kunde en kennis.

Ook hebben een aantal van ons extra opleidingen gevolgd en met deze extra kennis kunnen wij u beter helpen.

Schouderklachten

In onze praktijk onderzoeken en behandelen wij patiënten met schouderklachten helemaal zelf. Dr Carola Penninx is gespecialiseerd in klachten van het bewegingsapparaat. Zij doet een schouderspreekuur samen met een gespecialiseerde fysiotherapeut. Ook een echografisch onderzoek en als nodig een injectie onder echo geleide doen wij zelf.

ADHD

Dr Rob Arts is extra opgeleid in de geestelijke gezondheidszorg. Samen met onze psycholoog (Mevr Madelon Nijmeijer) bieden wij complete zorg voor kinderen en volwassenen met ADHD.
Zowel de diagnostiek (voor volwassenen) en de behandeling (al of niet met medicijnen) is bij ons in deskundige handen.
Waar u anders lang wacht op begeleiding vanuit de GGZ bieden wij u deze zorg in onze eigen praktijk.

Echografie

Sinds 2013 verrichten wij echografisch onderzoek. Dit kan veilig en zorgvuldig in de praktijk worden uitgevoerd. Dr Jac Feij en dr Rob Arts doen echografisch onderzoek van de buikorganen. Dr Carola Penninx doet echografisch onderzoek van spieren en gewrichten.
Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken zodat het onderzoek voor u geen extra kosten met zich mee brengt.

Orthopeed

Dr Carola Penninx verzorgt elke 3 weken een spreekuur samen met dr Guido van Sollingen, orthopeed uit het Isala ziekenhuis in Zwolle. Hier zien zij patienten uit onze praktijken met orhtopedische problematiek.

Verslavingszorg

Dr Sebastiaan Dam heeft ruime ervaring in de zorg voor patiënten met verslavingsproblematiek. In samenwerking met VNN (verslavingszorg Noord-Nederland) biedt hij hulp aan mensen met verslavingsproblematiek.

Ouderenzorg

Ouderen in onze praktijk verdienen speciale aandacht. Een team van doktersassistentes, verpleegkundigen en huisarts Rob Arts begeleiden ouderen in hun kwetsbare levensfase.
Wij bezoeken u thuis voor een gesprek. Wij leggen contact met thuiszorg en andere hulpverleners.

Opleiden

Wij vinden het belangrijk om jonge dokters op te leiden. Vandaar dat er regelmatig huisartsen in opleiding werken in onze praktijk.

Deze dokters doen vaak het laatste jaar van hun opleiding in onze praktijk. Zij worden gesuperviseerd door dr Rob Arts en dr Jac Feij.

Daarnaast leiden wij verpleegkundig specialisten en physician assistants op. Deze opleiding wordt verzorgd door dr Carola Penninx en dr Sebastiaan Dam.

Op deze manier dragen wij bij aan het vormen van toekomstige collega's. In de huidige tijd van schaarste is dit van groot belang.