ik heb een klacht

Indien u een klacht hebt over de praktijk(organisatie) of over een individuele medewerker kunt u het best zelf met de praktijk contact opnemen hierover. Wij zijn altijd bereid om met u te praten over uw klacht. In een gesprek kunnen wij naar u luisteren en zien of we gezamenlijk het probleem kunnen oplossen. Zo kunnen ook wij leren van uw klacht.

Huisartsenpraktijk Spectrum is aangesloten bij “Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)..

Indien u er met de huisarts niet uitkomt kunt u bij SKGE uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt met hem contact opnemen of op de website van SKGE een formulier invullen.

De klachtenfunctionaris van SKGE bemiddelt tussen u en uw huisarts. Samen met u wordt naar een oplossing van uw klacht of probleem gezocht. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.