Schouderspreekuur

Schouderproblemen kunnen gedurende langere tijd zorgen voor veel pijn en een verminderde beweeglijkheid van de schouder. De klachten kunnen behoorlijk invloed hebben op dagelijkse bezigheden. Reden temeer dat wij in onze praktijk extra aandacht schenken om patiënten met schouderklachten zo goed mogelijk te behandelen.
Elke week vindt hiertoe een speciaal `schouderspreekuur` plaats. Dit spreekuur wordt gehouden door huisarts Carola Penninx samen met een van de in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeuten van Prima Life. Op het schouderspreekuur worden patiënten door huisarts en fysiotherapeut samen onderzocht. Zo ontstaat een goed beeld van wat er met de schouder aan de hand is en kan een compleet en zorgvuldig advies worden gegeven.

Huisarts Carola Penninx heeft de aanvullende 2-jarige (kader)opleiding “aandoeningen van het bewegingsapparaat” inmiddels afgerond. Hiermee is zij huisarts-specialist op dit gebied. Ook kan zij een echografie verrichten van het schoudergewricht. Mocht een injectie nodig zijn dan kan deze onder controle van de echo worden gegeven, zodat er meer zekerheid is dat de medicatie op de juiste plek wordt geïnjecteerd. De kosten van de echografie met of zonder injectie vallen niet onder uw eigen risico en worden dus volledig vergoed.

Door deze extra kennis en ervaring delen met gespecialiseerde fysiotherapeuten bieden wij extra kwaliteit in de behandeling van patiënten met schouderklachten. Mocht een uitgebreidere fysiotherapeutische behandeling nodig zijn dan is dit binnen ons centrum mogelijk bij Prima Life Fysiotherapie.

Verder is in Spectrum Medisch Centrum ook verdere gespecialiseerde zorg mogelijk voor patiënten met hardnekkige schouderproblemen. Sportarts Valentijn Rutgers (sportgeneeskunde Drenthe) is werkzaam in ons centrum. Hij kan, zeker bij jongere en actieve mensen met schouderproblemen aanvullend en deskundig advies geven. 

Op deze manier kunnen wij vanuit ons centrum complete en kwalitatief goede zorg bieden voor de patiënt met schouderklachten. Op elk gewenst niveau met elke gewenste behandeling. En dat zonder veel wachttijd of extra kosten en afgestemd op uw persoonlijke situatie.

schouder

Johannes komt op het spreekuur bij Carola Penninx. Hij is gevallen, op zijn schouder en het doet erg veel zeer. Ook kan hij zijn schouder minder goed bewegen. Dat is wel jammer want hij is net als jeugdspeler gescout door een bekende voetbalclub uit Amsterdam.
Tijdens het onderzoek kan hij bepaalde spieren niet goed aanspannen. Daarbij zijn alle bewegingen erg pijnlijk.
Direct bij het onderzoek verricht de huisarts een echografisch onderzoek. Er blijkt een pees gescheurd te zijn in de schouder. Er wordt overlegd met de orthopeed en Johannes wordt doorverwezen. Omdat hij er "snel bij" is kan de pees netjes worden gerepareerd. Een kleine operatie, een periode revalideren en Johannes kan zijn weer verder met zijn voetbal carrière.