Ouderenzorg, samen beter!

Binnen Spectrum Medisch Centrum werken ervaren en goed opgeleide medewerkers samen in het “team ouderenzorg”. Het doel is om goede en persoonlijke zorg te bieden voor de oudere medemens. Vier van onze doktersassistentes zijn extra geschoold in de ouderenzorg en werken onder directe supervisie van Janneke van Dam, verpleegkundig specialist. Zij werkte lange tijd in de psychogeriatrische zorg (zorg voor ouderen met dementie) binnen de thuiszorg. Eén maal per week doet zij spreekuur in woonzorgcentrum Reestoord. Dit gebeurt onder supervisie van de huisartsen.
Bij het team ouderenzorg zijn ook medewerkers van “de Wijkzorg” aangesloten. De samenwerking tussen thuiszorg en huisartsenpraktijk zorgt voor korte lijnen, snel overleg en snel handelen als dit nodig is. Dokter Hilga van Meerwijk, medisch specialist ouderengeneeskunde van ECN (Expertise centrum Noorderboog) werkt 2 dagen per week in ons centrum en is ons behulpzaam indien meer specialistische zorg nodig is. Desgewenst kan zij u ook thuis bezoeken.

Er is regelmatig multidisciplinair overleg tussen de medewerkers van het team waarbij het functioneren van het team en de kwaliteit van de geleverde zorg wordt besproken. Dan is er ook ruimte voor intervisie, bijscholing en het bespreken van individuele patiënten. Deze manier van samenwerken is kenmerkend voor ons centrum en maakt dat wij geïntegreerde, multidisciplinaire maar toch persoonlijke zorg kunnen leveren.

Multidisciplinaire zorg

Oudere mensen hebben vaak complexe problemen en hebben nogal eens zorg nodig van veel verschillende hulpverleners. Naast de medewerkers van de huisartsenpraktijk zijn is nogal eens ene fysiotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker betrokken bij de zorg. Door de opzet van ons centrum zijn wij ook dan in staat om de zorg persoonlijk en vertrouwd te houden. Het team zorgverleners dat u omringt heeft dagelijks onderling overleg, kent elkaars vaardigheden en kan de zorg voor u goed op elkaar afstemmen.

Positieve ouderenzorg

Vanuit onze visie kijken wij vooral naar uw mogelijkheden. We richten ons niet alleen op eventuele ziektes of beperkingen maar leggen de nadruk op wat u nog wel kunt, waar uw mogelijkheden liggen. We streven er naar uw zelfredzaamheid te behouden zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en thuis kunt blijven wonen. De door u ervaren kwaliteit van leven staat bij ons voorop en samen zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Uw persoonlijke context speelt in onze zorg een grote rol. Uw gezondheid wordt immers sterk beïnvloed door de kwetsbare levensfase waarin u zich bevindt. In deze levensfase komen ziekte, invaliditeit of verlies van de partner en andere naasten veel voor. Hierdoor wordt de sociale en emotionele steun dikwijls minder. In de communicatie met u zijn wij ons hier bewust van en proberen wij u te steunen waar wij kunnen.

Bewaking medicatiegebruik

Aangezien hoge leeftijd nogal eens samen gaat met het gebruik van meerdere medicijnen zijn wij er extra alert op dat de medicijnen die u gebruikt noodzakelijk en veilig zijn. Onjuist gebruik van medicijnen kan tot grote problemen leiden en jaarlijks worden in ons land vele oudere mensen in ziekenhuizen opgenomen na `medicatiefouten`. Samen met de apotheker bekijken wij regelmatig uw medicatiegebruik. Uiteraard wordt u van tevoren door ons hierover geïnformeerd en doen wij dit alleen met uw toestemming. Na het overleg hoort u van ons of aanpassingen in uw medicatiegebruik wenselijk zijn. Ook eventuele aanpassingen voeren wij alleen door indien u hiermee kunt instemmen.

In kaart gebracht

Door onze computersystemen zijn wij in staat de ouderenpopulatie van de praktijk gedetailleerd in kaart te brengen. Wij kunnen de meest kwetsbare ouderen opsporen en waar nodig helpen. Wij zijn aangesloten bij De Drentse Huisartsen Coöperatie met wie wij complete zorg voor ouderen kunnen aanbieden. Aangezien wij regelmatig de resultaten van onze zorg moeten rapporteren is hiermee een goede kwaliteit van onze zorg gewaarborgd.

Ons pand

Ons pand is ruim opgezet, goed verlicht en goed toegankelijk voor ouderen. Indien u uw familieleden mee brengt naar het spreekuur hebben wij een speciale, gemoedelijk ingerichte ruimte voor `familie gesprekken`.

Folder Spectrum Ouderenzorg

Klik hier om de folder om deze te downloaden.
Uiteraard kunt u de folder ook vragen tijdens een bezoek aan de praktijk.