0rthopedisch spreekuur

Huisarts Carola Penninx heeft de 2-jarige opleiding gevolgd tot kaderhuisarts bewegingsapparaat. Hiermee heeft zij zich gespecialiseerd in aandoeningen van spieren en gewrichten. Binnen onze praktijk is zo een gespecialiseerd huisarts aanwezig die advies kan geven aan haar collega’s. Dit verhoogt de kwaliteit van de zorg voor mensen met spier- en gewrichtsklachten.

Samen met orthopeed Guido van Sollingen (Isala ziekenhuis) houdt zij elke 2 weken een gezamenlijk spreekuur in ons centrum. De andere huisartsen kunnen u naar dit spreekuur verwijzen, het is niet mogelijk om hier zelf een afspraak voor te maken.
Voorafgaand aan het orthopedisch spreekuur dient altijd een röntgenfoto gemaakt te worden in het ziekenhuis in Meppel. Deze foto wordt tijdens uw bezoek aan het orthopedisch spreekuur bekeken en beoordeeld. U krijgt direct tijdens het spreekuur uitleg en advies.

Het grote voordeel voor u is dat u doorgaans op korte termijn in uw eigen medisch centrum gezien wordt door een gespecialiseerd huisarts samen met een medisch specialist (de orthopeed). Wij bieden u deze service aan en dit bezoek aan de specialist valt daarom ook buiten uw eigen risico. Er zijn derhalve voor u geen extra kosten aan verbonden. Dit si anders wanneer u wordt verwezen naar de orthopeed in het ziekenhuis. In dat geval betaalt u dit consult uit uw eigen risico.

Het kan zijn dat u na beoordeling door huisarts en orthopeed verwezen wordt naar het ziekenhuis voor een operatie, bvb van uw knie of heup. Hierbij is het belangrijk om de juiste voorbereidingen te treffen. Hiervoor hebben wij een programma opgezet waarbij we samen met u ervoor zorgen dat u zo goed mogelijk wordt voorbereid voor de operatie.
U wordt benaderd door de fysiotherapeut om te zien of uw lichamelijke conditie voldoende is voor de operatie. Als nodig kan een programma worden opgesteld om dit te verbeteren. Immers hoe meer spierkracht en conditie u hebt hoe sneller het herstel na de operatie.
Ook wordt u benaderd door “de Wijkzorg” om de situatie thuis voor te bereiden voor de periode na de operatie. Soms zijn krukken nodig of een bed in de kamer. Ook kan het zijn dat uw partner hulp nodig heeft gedurende de tijd dat u zelf minder mobiel bent. 
Zo bent u goed voorbereid voor de operatie en komt u niet voor verrassingen te staan bij thuiskomst uit het ziekenhuis. Uiteraard is het aan u of u gebruik wilt maken van onze service.

Praktijkfolder

Klik op de afbeelding van de folder om deze te downloaden.
Uiteraard kunt u de folder ook vragen tijdens een bezoek aan de praktijk.

Huisarts Carola Penninx verzorgt regelmatig onderwijs voor medisch studenten en voor huisartsen in opleiding. Zij is hiervoor verbonden aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en de huisartsenopleiding in Groningen.