Echografie

Sinds 2013 verrichten dr Feij en dr Arts echografisch onderzoek in de huisarsenpraktijk. In 2013 hebben wij hiertoe de opleiding gevolgd aan de Fontys hogeschool te Eindhoven. Sindsdien staan wij ingeschreven in het register voor echograferende huisartsen. We deden dit vanwege de extra service die wij hiermee onze patienten konden bieden, vanwege het plezier in het vak, maar ook omdat we voorstanders zijn van verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn.

Door samen te werken met de verloskundigen die in Spectrum werkzaam zijn kunnen wij gezamenlijk beschikken over hoogwaardige en moderne apparatuur.

Meerwaarde

Al echograferend begrepen we snel de enorme meerwaarde voor de patiënt. Een echografisch onderzoek is veilig, niet belastend en kan eenvoudig in de praktijk worden uitgevoerd. Doorgaans lukt het om na een echografisch onderzoek belangrijke afwijkingen uit te sluiten zodat wij u direct gerust kunnen stellen. Mochten er toch afwijkende bevindingen zijn dan kunnen wij direct en gericht verwijzen naar de specialist in het ziekenhuis.

Binnen één consult een diagnose met geruststelling, nader onderzoek of verwijzing.

Dit is anders dan in het ziekenhuis waar de laborante die doorgaans het onderzoek verricht niets mag zeggen en waar de specialist alleen meekijkt als het onderzoek lastig blijkt. Omdat ook de specialist niet de behandelend arts is, kan de uitslag niet direct worden meegedeeld. Ook kan er niet direct een behandeling worden gestart mocht dit nodig zijn. U dient dan te wachten tot de uitslag bij de huisarts is alvorens u duidelijkheid krijgt over de bevindingen en de mogelijke consequenties hiervan. Wij merken dat deze periode tussen onderzoek en uitslag vaak ongerustheid teweeg brengt.

De huisarts vertelt u na, of vaak ook al tijdens het onderzoek, wat de bevindingen zijn en wat de beste vervolgstappen zijn. Zoals gezegd zijn de meest echo onderzoeken geruststellend.

Bijkomend voordeel is dat de tweede lijn wordt ontlast doordat er minder echo’s plaatsvinden die er medisch gezien niet thuishoren (bijvoorbeeld geruststelling bij prikkelbaredarmsyndroom) waardoor wachtlijsten voor tweedelijnsechografie korter zullen worden en de radioloog meer tijd krijgt voor gecompliceerder onderzoek.

Op afspraak

Een echo onderzoek verricht de huisarts uiteraard alleen op indicatie, dus alleen indien nodig. Soms gebeurt dit direct tijdens het spreekuur, maar vaak wordt hier apart een afspraak voor ingepland. Soms is het voor het goed uitvoeren van het echo onderzoek noodzakelijk dat u nuchter bent, of een volle blaas hebt. Tevens kunnen wij dan ruime tijd inplannen om het onderzoek rustig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Indicaties

Een veel voorkomende reden voor een echografisch onderzoek is het vermoeden van galstenen of nierstenen. Maar ook bij aandoeningen van de aorta (grote lichaamsslagader) kan echografisch onderzoek belangrijke afwijkingen aantonen. Verder wordt het gebruikt bij een eventuele trombose in de kuit, bij zaadbalkanker, bij afwijkende bloedwaarden van de lever, bij schildklier afwijkingen of bij controle van de ligging van een spiraaltje.

Tot slot gebruiken wij de echografie bij klachten van de schouder. Hierbij kan de diagnose gesteld worden en indien nodig kan het onderzoek worden gecombineerd met een injectie.

Dit alles binnen uw eigen praktijk, zonder of met slechts korte wachttijd waarbij direct tijdens of aansluitend aan het onderzoek de bevindingen en eventuele consequenties hiervan met u worden besproken.

Kosten

Aangezien een echografisch onderzoek verricht door de huisarts niet onder het eigen risico valt zijn hier voor u geen extra kosten aan verbonden.

Ultrasound-960x335

Mevr vd Veer komt op het spreekuur met een erg pijnlijk en dik been. Ze is bang voor trombose, haar zus heeft het ook eens gehad. De huisarts doet een echografie na afloop van zijn spreekuur en vindt een trombose in de kuit welke zich voortzet tot aan de lies. Het been wordt direct door de assistente ingezwachteld en in overleg met de apotheek wordt gestart met bloedverdunnende medicijnen. Er worden afspraken gemaakt met de trombosedienst, het benodigde bloedonderzoek kan in de praktijk worden uitgevoerd.
Gelukkig zijn de pijn en de zwelling van het been binnen een paar dagen verdwenen. Mevrouw komt op controle en uiteindelijk krijgt zij een steunkous. Na 3 maanden kunnen de bloedverdunners weer worden gestopt.
Zonder tussenkomst van het ziekenhuis en de medisch specialist kan een trombose in het been vakkundig door ons worden behandeld. De echografie helpt ons om direct de diagnose te stellen en te kunnen starten met de noodzakelijke behandeling.
Daarbij voorkomt het voor u kosten aangezien de echo verricht door de huisarts niet wordt verrekend met uw eigen risico.