Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (HVZ) komen steeds vaker voor. Omdat wij ouder worden en helaas niet altijd gezond leven zijn er meer mensen met hoge bloeddruk, overgewicht of een verhoogde cholesterol waarde. Dit kan lijden tot hartaandoeningen, een beroerte of verstopping van bloedvaten in de benen.

Hartvaatteam

In Spectrum Medisch Centrum hebben wij er voor gekozen om met een team van deskundigen de zorg voor mensen met een HVZ te organiseren. Door de krachten te bundelen en de taken onderling te verdelen kunnen wij de kwaliteit van de zorg verbeteren.
Dit `hartvaatteam`, waarin 5 doktersassistentes, een praktijkverpleegkundige, een verpleegkundig specialist, een huisarts, een fysiotherapeut en een diëtiste deelnemen, komt regelmatig bij elkaar voor overleg. We kijken dan naar wat er goed gaat en wat er beter kan, we bespreken patiënten met complexe problematiek, zorgen voor voldoende nascholing, denken na over innovaties en blijven focussen op betrouwbare en persoonlijke zorg.
Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de zorg blijven garanderen en zijn wij voorbereid op ontwikkelingen in de toekomst.

CVRM

CVRM, oftewel, cardiovasculair risicomanagement, is voor ons misschien wel de belangrijkste pijler van de zorg voor patiënten met een hart- en vaatziekte. CVRM betekent het in kaart brengen van factoren die uw risico op een HVZ in de toekomst bepalen. Door veel aandacht te schenken aan CVRM hopen wij het ontstaan van bij voorbeeld een hartinfarct of een beroerte te voorkomen.
Tijdens het speciale CVRM spreekuur worden alle factoren die de kans op het krijgen van een HVZ bepalen voor u op een rijtje gezet. Het gaat hierbij om uw bloeddruk, lichaamsgewicht, roken, cholesterol, lichaamsbeweging, suikergehalte in het bloed en een eventuele familiaire aanleg voor een HVZ. Aan de hand van al deze factoren kunnen wij een schatting maken van de kans die u hebt om in de toekomst een HVZ te krijgen. En, belangrijker, we kunnen samen met u kijken welke mogelijkheden er zijn om die kans te verkleinen. Uiteraard, indien hier hulp bij nodig is van bij voorbeeld een diëtiste of een fysiotherapeut, dan kunt u die ondersteuning bij ons in het centrum ontvangen.
Het CVRM spreekuur wordt gehouden door Claudia Botter, Renske Glastra, Marije Munnik en Liset Westenbrink, allen doktersassistentes. Zij werken onder supervisie van de huisartsen en verpleegkundig specialist.

Hypertensie

Hypertensie (hoge bloeddruk) is een veel voorkomend probleem. Naarmate wij ouder worden worden onze bloedvaten steeds stugger en kan de bloeddruk stijgen. Een hoge bloeddruk kan leiden tot vernauwing van bloedvaten met als mogelijk gevolg een hartinfarct of een beroerte. Ook kan het leiden tot achteruitgang van de nierfunctie of verlies van het gezichtsvermogen.
Onze doktersassistentes houden in overleg met de huisartsen een speciaal spreekuur voor de controle van patiënten met hoge bloeddruk. Hier wordt niet alleen gekeken naar de bloeddruk zelf, maar ook naar het medicijngebruik, naar andere risicofactoren voor het krijgen van een HVZ. Jaarlijks wordt bloedonderzoek verricht ter controle van suiker, cholesterol en functie van de nieren.

Hartfalen

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart niet meer in staat is het bloed met voldoende kracht door het lichaam rond te laten stromen. De voornaamste oorzaken van hartfalen zijn langdurig bestaande hoge bloeddruk of een hartinfarct. Hartfalen is een ernstige aandoening die nauwgezet gecontroleerd moet worden. Patiënten met hartfalen zijn vaak vermoeid en kortademig. Het dagelijks gebruiken van de juiste medicijnen is heel belangrijk om verslechtering en een eventuele ziekenhuis opname te voorkomen. Daarnaast is het zaak de conditie op peil te houden en op juiste wijze te bewegen.
Vanuit de huisartspraktijk kunnen wij mensen met hartfalen goed bewaken en vervolgen. Regelmatig leggen wij hiervoor huisbezoeken af. De Wijkzorg kan hierbij ook een signalerende functie vervullen en ook hierbij blijkt het belang van de nauwe contacten tussen de Wijkzorg en de huisartspraktijk.

De zorg voor patiënten met hartfalen wordt gedaan door Ineke Stellink (praktijkverpleegkundige), Janneke van Dam (verpleegkundig specialist) en Jac Feij (huisarts).

Boezemfibrilleren

Bij boezemfibrilleren is de hartslag onregelmatig. Vaak veroorzaakt dit niet direct klachten en patiënten merken niet altijd dat er boezemfibrilleren is. Toch is het belangrijk om dit te weten aangezien boezemfibrilleren kan leiden tot het loslaten van kleine bloedpropjes uit het hart waardoor een beroerte kan ontstaan. Tevens kan boezemfibrilleren een oorzaak zijn van hartfalen.

Om patiënten met boezemfibrilleren op te sporen wordt bij elke bloeddruk controle de hartslag opgemeten. Daarnaast beschikken wij over speciale apparatuur om boezemfibrilleren vast te stellen (diagnostick). Zo nodig wordt er in de praktijk een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

hartvaattkening

Hr Hoevenberg is 74 jaar oud, was altijd goed gezond. Hij wilde wel eens een check-up omdat hij een aantal familieleden heeft die een hartinfarct gehad hebben. Om die reden heeft hij zelf altijd geprobeerd gezond te leven. Hij sport, hij rookt niet en heeft geen overgewicht. Toch, de laatste tijd is de conditie wat minder en hij bemerkt dat zijn hart af en toe overslaat
De huisarts onderzoekt de heer Hoevenberg en er blijkt toch iets niet helemaal in orde te zijn: een hoge bloeddruk en een onregelmatige hartslag. In de praktijk wordt bloed geprikt en een ECG gemaakt. Er blijkt sprake van boezemfibrilleren. De huisarts legt uit dat bij boezemfibrilleren kleine bloedpropjes gevormd kunnen worden in het hart. Deze propjes kunnen los laten en aanleiding geven tot een beroerte. De hr Hoevenberg krijgt medicijnen en bezoekt ook de cardioloog in het ziekenhuis. Deze kan met een "stroomstoot" onder narcose het hart weer resetten in een normaal ritme. De heer Hoevenberg merkt al snel dat zijn conditie beter is geworden. Hij blijft echter wel onder controle op het CVRM spreekuur. De bloeddruk is nu heel mooi met de medicijnen en 4x per jaar controleert de assistente zijn hartritme, zijn bloeddruk en 1x per jaar wordt het bloed gecontroleerd.